Jobs

NOÛR vzw is een, door het lokaal bestuur Boom erkende jeugdorganisatie, die sinds 2002 specifiek op MKKJ is gericht en hiervoor gekend en bekend staat en bestaat uit de jongenswerking Nour en de meisjeswerking Intisaar. We onderscheiden ons door zeer toegankelijk te zijn en bereiken een 200 tal jongeren uit Boom en omstreken. We staan echt met onze beide voeten in de leefwereld van de jongeren en halen zoveel mogelijk drempels weg (bv: geen lidgeld, uniformen,..). We creëren een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en ontdekken. We hebben een wekelijkse jeugdwerking, huiswerkbegeleiding, sport en extramuros activiteiten. We hebben een wekelijks jeugdwerkingsaanbod en bieden op regelmatige basis extra activiteiten aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar. We zijn een vrijwilligersorganisatie en drijven op het engagement van onze eigen jongeren.

De werking focust zich op een laagdrempelig aanbod waar jongeren aan talentonwikkeling en nuttige vrijetijdsbesteding kunnen doen. We bieden onze activiteiten aan, zonder dat hiervoor enige vorm van deelnameprijs wordt gevraagd.

In het kader van het project “Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties”, zijn we op zoek naar een voltijdse jeugdwerker- coördinator die de werking ondersteunt, verder uitbouwt met een structureel aanbod en instuif. Als jeugdwerker zal je met jouw ervaring op het veld, jouw leidinggevende vaardigheden en enthousiasme, samen met een halftijdse outreacher een vernieuwend aanbod uitwerken met focus op +12-jarigen. Met een netwerk van partners zorgen we samen ervoor om alle jongeren integraal te bereiken

Je wordt verantwoordelijk voor:  

 • het uitbouwen van een laagdrempelige vaste werking met instuifmomenten, gerichte activiteiten in het lokaal en een extern aanbod.
 • het organiseren van participatieve momenten met de jongeren zelf om te peilen naar de noden en behoeften
 • zoeken en coachen van (nieuwe) vrijwilligers, zorgen voor opleiding om hen mee in te schakelen in de werking
 • een laagdrempelig welzijnsaanbod in het lokaal voorzien in samenwerking met partners
 • het opzetten van projecten rond digital skills om competenties van jongeren te versterken
 • een goed huistaakbegeleidingsaanbod samen met de vrijwilligers
 • het aangaan van samenwerkingen met verschillende partners uit het jeugd- en vrijetijdsveld om een aanvullend aanbod te kunnen bieden
 • het uitbouwen van een netwerk om krachten te bundelen en initiatieven op elkaar af te stemmen
 • een goed uitgewerkt aanbod in de vakantieperiodes
 • een goede, nette en veilige jeugdwerkomgeving

Competenties die wij belangrijk vinden:   

 • sterke organisatorische vaardigheden, zelfstandig werken en initiatief nemen
 • ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 • binding met de leefwereld van tieners en jongeren
 • op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag kunnen gaan met jongeren
 • ervaring met vrijwilligerswerk en coachen van vrijwilligers
 • kennis van ‘outreachend werken’, een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 • de doelgroep en de organisatie kunnen vertegenwoordigen op overlegmomenten
 • flexibel zijn en bereid tot avond- en weekendwerk en werken tijdens schoolvakanties
 • respectvol omgaan met personen en (hun) situaties
 • goed communiceren en overweg kunnen met sociale media
 • zelfkritisch en constructief
 • kunnen werken met Word, Excel, PowerPoint, Outlook en sociale media
 • je goed kunnen uitdrukken in het Nederlands

Pluspunten

 • in het bezit van een Rijbewijs B
 • kennis sociale kaart en de structuren en algemene werking van de gemeente Boom

Wat bieden wij jou ?

 • Een voltijds contract voor 2 jaar (1jaar + 1 jaar na gunstige evaluatie).
 • Verloning binnen barema b1c van het Paritair Comité 329.01 voor de socio- culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een uitdagende job in een dynamische organisatie met reeds veel opgebouwde kennis, ervaring en contacten om verder op te bouwen. Verschillende partners zijn al enthousiast om samen aan de slag te gaan.

Sollicitatieprocedure

Stuur voor 17 september’21 je motivatiebrief of filmpje samen met je CV per mail door naar nourvzwboom@gmail.com

Een selectieproef en –gesprek vinden plaats tussen 20 en 27 september’21

Voor meer informatie, contacteer ons gerust via mail of op het nummer 0492/16.55.66

Volg ons via ’ Nour&Intisaar ’ op Facebook of bezoek www.nourvzw.be

NOÛR vzw is een, door het lokaal bestuur Boom erkende jeugdorganisatie, die sinds 2002 specifiek op MKKJ is gericht en hiervoor gekend en bekend staat en bestaat uit de jongenswerking Nour en de meisjeswerking Intisaar. We onderscheiden ons door zeer toegankelijk te zijn en bereiken een 200 tal jongeren uit Boom en omstreken. We staan echt met onze beide voeten in de leefwereld van de jongeren en halen zoveel mogelijk drempels weg (bv: geen lidgeld, uniformen,..). We creëren een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en ontdekken. We hebben een wekelijkse jeugdwerking, huiswerkbegeleiding, sport en extramuros activiteiten. We hebben een wekelijks jeugdwerkingsaanbod en bieden op regelmatige basis extra activiteiten aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar. We zijn een vrijwilligersorganisatie en drijven op het engagement van onze eigen jongeren.

De werking focust zich op een laagdrempelig aanbod waar jongeren aan talentonwikkeling en nuttige vrijetijdsbesteding kunnen doen. We bieden onze activiteiten aan, zonder dat hiervoor enige vorm van deelnameprijs wordt gevraagd.

In het kader van het project “Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties”, zijn we op zoek naar een halftijdse jeugdwerker (outreach) die voor en met de jongeren een activiteitenaanbod uitwerkt op de pleintjes in Boom, in samenwerkingen met partners.  Samen met de coördinator zorg je voor een goede structurele jeugdwerking en wordt er een vernieuwend aanbod uitgewerkt met focus op +12-jarigen.

Je wordt verantwoordelijk voor :

 • het uitbouwen -samen met de coördinator- van een laagdrempelige vaste werking met instuifmomenten, gerichte activiteiten in het lokaal en een extern aanbod.
 • het zelf ontwikkelen van mobiele sport/spel kits om mee aan de slag te gaan en daarmee aanwezig te zijn om verschillende pleintjes in Boom
 • het uitwerken en aanbieden van een vast aanbod samen met vrijwillige jongeren
 • het aangaan van samenwerkingen met verschillende partners uit het jeugd- en vrijetijdsveld om een aanvullend aanbod te kunnen bieden
 • het uitbouwen van een netwerk om krachten te bundelen en initiatieven op elkaar af te stemmen
 • de continuïteit en de verbetering van het huidige zaalvoetbalaanbod
 • een goed uitgewerkt aanbod in de vakantieperiodes

Competenties die wij belangrijk vinden :  

 • een echte outreacher, met een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 • sterke organisatorische vaardigheden, zelfstandig werken en initiatief nemen
 • ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 • binding met de leefwereld van tieners en jongeren
 • van aanpakken weten en zelf de handen uit de mouwen steken
 • op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag kunnen gaan met jongeren
 • ervaring met vrijwilligerswerk en coachen van vrijwilligers
 • flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk en werken tijdens schoolvakanties
 • respectvol omgaan met personen en (hun) situaties
 • goed communiceren en overweg kunnen met sociale media
 • zelfkritisch en constructief
 • Je goed kunnen uitdrukken in het Nederlands

Pluspunten

 • in het bezit van een Rijbewijs B
 • kennis sociale kaart en de structuren en algemene werking van de gemeente Boom

Wat bieden wij jou ?

 • Een halftijds contract voor 2 jaar (1jaar + 1 jaar na gunstige evaluatie).
 • Verloning binnen barema b1c van het Paritair Comité 329.01 voor de socio- culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een uitdagende job in een dynamische organisatie met reeds veel opgebouwde kennis, ervaring en contacten om verder op te bouwen. Verschillende partners zijn al enthousiast om samen aan de slag te gaan.

Sollicitatieprocedure

Stuur voor 17 september’21 je motivatiebrief of filmpje samen met je CV per mail door naar nourvzwboom@gmail.com

Een selectieproef en –gesprek vinden plaats tussen 20 en 27 september’21

Voor meer informatie, contacteer ons gerust via mail of op het nummer 0492/16.55.66

Volg ons via ’ Nour&Intisaar ’ op Facebook of bezoek www.nourvzw.be